INFORMACJA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONNYCH PRZECIWKO KORONOWIRUSOWI

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do Państwa o szczególne uczulenie swoich dzieci na przestrzeganie podstawowych zasad higieny:
– częste mycie rąk wodą z mydłem,
– stosowanie odpowiednich zasady ochrony podczas kaszlu i kichania (zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, którą należy zaraz wyrzucić, w ostateczności rękawem powyżej łokcia),
– zachowanie bezpiecznej odległości od osoby chorej,
– unikanie dotykania nieumytymi rękami oczu , nosa i ust,
– jeśli zauważycie Państwo u swojego dziecka gorączkę , kaszel lub trudności w oddychaniu zasięgnijcie pomocy medycznej, pozostawcie dziecko w domu, aby nie przenosiło wirusa do przedszkola

Zachęcamy do zapoznania się również z informacjami na stronach:
Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl