Rodzinny konkurs z nagrodami
“LAMPION ADWENTOWY”
Tematyka: wykonanie najpiękniejszego lampionu adwentowego w formie przestrzennej.
W pracy można zastosować różnorodne materiały, wielkość i kształt dowolny
Wykonane lampiony można przynosić do przedszkola od 03.12-10.12.2021.
Roztrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.12.2021