PLAN DNIA W GRUPIE MALUCHÓW:

* 6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne – pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy; gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne; praca indywidualna z dziećmi;
* 8:00 – 8:30 Zabawy kołowe integrujące całą grupę, ćwiczenia poranne, czynności porządkowe i higieniczne przed śniadaniem
* 8:30 – 8:50 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;
* 9:00 – 11:00 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, spacery lub wyjścia do ogrodu przedszkolnego;
* 11:00 – 11:15 Czynności organizacyjno-porządkowe i higieniczne przed obiadem;
* 11:15 – 11:45 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami;
* 11:45 – 12:00 Czynności samoobsługowe – przygotowanie się do odpoczynku;
* 12:00 – 13:30 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek;
* 13:30 – 14:45 Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience; zabawy kołowe z całą grupą; przygotowanie do podwieczorku;
* 14:15 – 14:30 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych;
* 14:30 – 17:00 Zabawy dowolne i zorganizowane, utrwalanie wierszy, piosenek, gry i zabawy edukacyjne, praca indywidualna z dziećmi; zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym; rozmowy indywidualne z rodzicami; rozchodzenie się do domu.

Wycieczka do Lanckorony

Wycieczka do Lanckorony

Grupa Kubusie i Sowy na wycieczce w Lanckoronie.-spacer po zabytkowym XIX wiecznym ryneczku otoczonym drewnianymi domami -udział w spektaklu "Strugolaki"i warsztatach teatralnych w Lanckorońskim Zaułku Animacji. Co się kryje w drewnianej skrzyni stolarza? Co się...

czytaj dalej